zajmuje się poprawą efektywności energetycznej. Zapraszamy do współpracy!

Białe Certyfikaty
Świadectwa Efektywności Energetycznej

Ustawa o Efektywności Energetycznej wprowadziła nowy aukcyjny instrument wsparcia polityki energetycznej oraz szereg nowych obowiązków dla przedsiębiorstw energetycznych i niektórych odbiorców końcowych. Przepisy są w miarę świeże i w rozmowach z klientami zauważamy istotne braki wiedzy na ich temat. Wyniki pierwszego przetargu - ilość ofert odrzuconych z powodów formalnych - wskazują że jest potrzeba syntetycznej interpretacji przepisów zarówno dla podmiotów zobowiazanych jak i dla potencjalnych beneficjentów systemu. Dlatego zapraszamy na szkolenie poswięcone tej tematyce w ramach którego dowiecie sie Państwo między innymi:

  • na kogo ustawa nakłada obowiązki i jaka jest wyskość tego obowiązku oraz jakie są terminy i procedury wypełniania tego obowiązku,
  • jak przygotować dokumentacje przetargową na przedsięwzięcia zrealizowane lub planowane do realizacji,
  • na co trzeba zwracać uwagę opracowując strategię przetargową,
  • jakie ryzyka są związane z udziałem w przetargu,
  • jakie są wymagania odnośnie audytów oraz audytorów efektywności energetycznej
"how to training"  Białe Certyfikaty w praktyce - instrukcja prawidłowego przygotowania dokumentacji przetargowej

Efektywność energetyczna w praktyce

Oferujemy przygotowanie dedykowanych szkoleń zamkniętych dla konkretnych firm lub branż. Ich charakter i poziom szczegółowości jest uzgadniany z Zamawiajacym. Mogą to być szkolenia adresowane do szeregowych pracowników w celach edukacyjnych - zwiększanie świadomości jak codzienne przyzwyczajenia wpływają na konsumpcję energi przez zakład. Mogą to być szkolenia techniczne dedykowane dla fachowców z służb utrzymania ruchu. Moga to być szkolenia przygotowane dla kadry zarzadzającej przedsiębiorstwem pokazujące w jaki sposób zarządzać gospodarką energetyczną i jakie to ma przełożenie na rachunek wyników.
W każdym przypadku uzyskanie wiedzy jest pierwszym krokiem do zidentyfikowania możliwości i osiągnięcia wymiernych korzyści, środowiskowych i ekonomicznych.
 

Warsztaty lub inne szkolenia...

Masz specyficzne potrzeby szkoleniowo-warsztatowe? Daj nam znać a sprawdzimy czy możemy Ci pomóc. Mamy bogate doświadczenie pracy dydaktycznej na Politechnice Śląskiej i szeroką wiedzę o technologiach energetycznych, polityce energetycznej i aspektach prawnych energetyki. Zapraszamy do kontaktu i do współpracy.


świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grupy 1, 2 i 3 na stanowisku dozoru i eksploatacji

Świadectwa kwalifikacyjne - uprawnienia energetyczne

Zgodnie z zapisami Prawa Energetycznego zabronione jest zatrudnianie przy samodzielnej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci osób nie posiadających kwalifikacji potwierdzonych posiadaniem swiadectwa wystawionego przez komisje kwalifikacyjne. Dokument jest ważny przez 5 lat od daty wystawienia. Obowiazek posiadania świadectw dotyczy osób zatrudnionych na stanowiskach dozoru i eksploatacji i odnosi się do konkretnej grupy urządzeń i do konkretnego zakresu prac przy tych urządzeniach, instalacjach i sieciach. Dzięki współpracy z komisją kwalifikacyjną możemy oferować przeprowadzenie szkoleń i egzaminów dla:

  • E1 i D1 - eksploatacji i dozoru dla urzadzeń z grupy 1 (energia elektryczna)
  • E2 i D2 - eksploatacji i dozoru dla urzadzeń z grupy 2 (ciepło)
  • E3 i D3 - eksploatacji i dozoru dla urzadzeń z grupy 3 (gaz)