zajmuje się poprawą efektywności energetycznej. Zapraszamy do współpracy!

KE SYNERGIA oferuje

Audyty energetyczne

Przeprowadzanie audytów energetycznych jest najważniejszą częścią naszej oferty. Najczęstsze zastosowania to eliminacja nieprawidłowości, przygotowanie dokumentacji do przetargu na uzyskanie świadectw efektywności energetycznej a także przygotowanie inwestycji przeznaczonych do sfinansowania z programu EWE NFOŚiGW

Analizy techniczno-ekonomiczne

Oferujemy opracowanie ekspertyz, studiów przedprojektowych, studiów wykonalności lub celowości, koncepcji, biznesplanów itp. analiz o charakterze techniczno-ekonomicznym dotyczacych obszaru energetyki. Adresatami tej części oferty są przede wszystkim przedsiębiorstwa posiadające lub planujące inwestycje we własne źródła wytwórcze oraz jednostki samorządowe i instytucje publiczne.

Szkolenia i warsztaty

Przygotowujemy dedykowane branżowe szkolenia dotyczące efektywności energetycznej i zagadnień pokrewnych. Dotyczą one np. interpretacji przepisów ustawy o efektywności energetycznej w odniesieniu do kwalifikowalności przedsięwzięć, po zrealizwoaniu których można ubiegać sie o premię w postaci białych certyfikatów czy też jak zarządzać energią w firmie.


Wskazujemy działania na rzecz bardziejracjonalnego korzystania z energii.
Dzięki temu dbamy zarówno o Twój portfel jak i o stan środowiska.

Poprawa efektywności energetycznej to ciągły proces, który warto podejmować bo to się po prostu opłaca.
Zastanów się: zakładając, że audyt wskaże przedsięwzięcia, których potencjał oszczędności wyniesie zaledwie 3-5% to jaki to będzie roczny koszt uniknięty w Twoim przypadku?


Nasi eksperci

SYNERGIA :: dr inż. Krzysztof Wilk SYNERGIA :: dr inż. Robert Piątek
SYNERGIA :: dr hab. inż. Marcin Szega SYNERGIA :: dr inż. Andrzej Ksiądz
SYNERGIA :: dr inż. Andrzej Kandyba SYNERGIA :: dr inż. Tomasz Odlanicki Poczobut
SYNERGIA :: dr inż. Andrzej Wilk SYNERGIA :: PS Operator

Konsulting

Zagadnienia związane z energią są skomplikowane. Czasem klienci potrzebują porady na etapie planowania swojego biznesu dotyczącej najkorzystniejszych źródeł zasilania w nośniki energii. Innym razem potrzebna jest prosta optymalizacja kosztów zakupu lub zaprojektowanie nowego źródła wytwórczego. Często problemy stwarza interpretacja przepisów dotycząca możliwości (lub jej braku) ubiegania się o białe certyfikaty. Można także zamówić szkolenia dla pracowników w zakresie bezpiecznego i efektywnego wykorzystywania powierzonego im majątku pracodawcy...

KE SYNERGIA oferuje doradztwo w całym obszarze związanym z zarządzaniem energią a także budową lub modernizacją źródeł (ciepła, energii elektrycznej, kogeneracji...) oraz strategią modernizacji – racjonalizacji gospodarki energetycznej.

KE SYNERGIA - eksperci od energii - konsulting

Zapytaj o więcej

Masz potrzebę związaną z energią a nie znalazłeś właściwego słowa kluczowego na naszej stronie? Być może to kwestia różnej terminologii albo nieprecyzyjnych i niekompletnych informacji na naszej stronie. Ale przecież liczy się to co robimy a nie to o czym piszemy - dlatego nie wahaj się z nami skontaktować telefonicznie lub emailowo. Dane kontaktowe znajdziesz w stopce strony.

audytorzy SYNERGIA są do Twojej dyspozycji