zajmuje się poprawą efektywności energetycznej. Zapraszamy do współpracy!

Białe certyfikaty w praktyce - dokumentacja przetargowa

"how to training"  Białe Certyfikaty w praktyce - szkolenie  prawidłowego przygotowania dokumentacji przetargowej

Analiza wyników przetargów URE na Białe Certyfikaty prowadzi do wielu niepokojących wniosków. Przyglądamy się temu i próbujemy reagować - przygotowujemy produkty i usługi, które powinny Państwu pomóc skutecznie uczestniczyć w przetargach URE oraz poprawiać efektywność energetyczną w swoim biznesie.

Właśnie uruchamiamy jednodniowe warsztaty skupione na jednym zagadnieniu - jak poprawnie wypełnić dokumentację przetargową na kolejny przetarg URE. Dlaczego jest to ważne? Bo bardzo dużo (40%!) ofert zostało odrzuconych z powodów formalnych. Na naszych warsztatach zapoznacie się Państwo z przepisami regulującymi kwestie dokumentacji przetargowej oraz w ramach zajęć praktycznych będziecie mogli wypełnić dokumenty krok po kroku. Ale nasze wsparcie nie ogranicza sie tylko do tego - obejmuje również indywidualne konsultacje, w ramach których będziecie mogli Państwo w terminie do 10 stycznia 2015 zweryfikować poprawność swoją deklaracji przetargowej i karty audytu, przed przesłaniem jej do URE.

Do udziału w warsztatach zapraszamy przede wszystkim podmioty, które zamierzają uczestniczyć w przetargu po raz pierwszy - pomożemy uniknąć Wam pułapek, z których być może nie zdajecie sobie na tym etapie sprawy. Serdecznie zapraszamy także te podmioty, którym w poprzednim przetargu się nie powiodło, a zamierzają wystartować ponownie. Ofertę uczestnictwa kierujemy także do naszych kolegów po fachu - audytorów energetycznych, którzy doradzają lub przygotowują dla swoich klientów dokumentację przetargową - wysokie kwalifikacje merytoryczne i zaangażowanie w sprawy techniczne czasami powodują przeoczenie i niedocenienie aspektów formalnych i proceduralnych, zwłaszcza gdy brak w nich logicznego uzasadnienia (jak np. w przypadku liczba miejsc po przecinku do jakiej należy zaokrąglić wartość efektu energetycznego).

Program warsztatów

Program ramowy obejmuje:
1. Omówienie zasad kwalifikacji PSPEE do udziału w przetargu w oparciu o ustawę i obwieszczenie
2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej krok po kroku
3. Weryfikacja dokumentów przetargowych uczestników
4. Indywidualne konsultacje

Gdzie, kiedy i ile to kosztuje?

Zapraszamy do Katowic, do Górnośląskiego Parku Przemysłowego, do sali szkoleniowej Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego. Przygotowaliśmy dwie edycje warsztatów: w środy 3 i 10 grudnia br. o godzinie 10:00. Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia ilość miejsc jest ograniczona - w przypadku większego zainteresowania będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd. Koszt udziału to 1050 zł (+23% VAT), przy czym osobom, które zgłoszą swój udział do końca listopada oferujemy rabat cenowy w wysokości 300 zł (+VAT). Jeśli zgłosisz się w listopadzie zapłacisz 750 zł netto.