zajmuje się poprawą efektywności energetycznej. Zapraszamy do współpracy!

KE SYNERGIA oferuje doradztwo w całym obszarze związanym z
zarządzaniem energią a także budową lub modernizacją źródeł (ciepła, energii elektrycznej, kogeneracji...) oraz strategią modernizacji – racjonalizacji gospodarki energetycznej

Modernizacją na życzenie wykonawcy

W praktyce zdarza się, że Inwestor rezygnuje z audytu energetycznego decydując się od razu na realizację przedsięwzięcia wg projektu wykonawcy. W konsorcjum SYNERGIA tego typu działanie nazywane jest modernizacją na życzenie wykonawcy.

Zaletą tej drogi jest niewątpliwie szybkość wdrożenia usprawnienia. Podstawową wadą jest jednak to, że przedsięwzięcie realizowane jest przede wszystkim jako biznes wykonawcy. Z reguły pomija się w takim przypadku optymalizację strategii racjonalizacji zużycia energii – przedsięwzięcie jest bowiem wycinkowe. Nie ma zatem żadnej gwarancji, że wykorzystano w najlepszy sposób potencjał oszczędności. Zdarza się i tak, że wykonawca proponuje realizację przedsięwzięcia tak aby poziom kosztów był łatwy do zaakceptowania przez inwestora. Po wdrożeniu okazuje się niestety, że propozycja wymaga korekt i uzupełnień. Dobrym przykładem jest metoda stosowana przez niektórych dostawców systemów grzewczych i oświetleniowych. Zaniżają oni wymagana moc źródeł, aby koszty były atrakcyjne. Cóż z tego skoro potem jest zbyt zimno lub zbyt ciemno.

KE SYNERGIA proponuje kompleksowe podejście do każdego problemu. W ramach doradztwa pokazujemy jaki jest minimalny zakres analiz poprzedzających wdrożenie przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej.

Doradztwo w zakresie zakresu audytów efektywności energetycznej pod kątem udziału w przetargu o białe certyfikaty

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej aby uzyskać świadectwo efektywności energetycznej (BC) należy zrealizować jeden z dwóch scenariuszy:

  • audyt energetyczny – realizacja przedsięwzięcia – audyt potwierdzający uzyskanie efektów
  • realizacja przedsięwzięcia – audyt potwierdzający uzyskanie efektów.


Niektóre z przedsięwzięć ze swojej natury nie wymagają audytu poprzedzającego – np. „Oszczędny” inwestor może uznać za korzystniejszą ścieżkę z jednym tylko audytem. Tym samym ma szanse popełnić dwa błędy:

  • błąd opisany wcześniej – zrealizuje przedsięwzięcie modernizujące obiekt w oderwaniu od pozostałej części systemu/technologii. Przy odrobinie szczęścia może uzyska efekt zbliżony do optymalnego. Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że cały zarządzany system będzie nadal nieefektywny, a jego poprawa będzie kłócić się z już dokonanym usprawnieniem. Klasycznym – szkolnym wręcz - przykładem jest decyzja o wymianie/modernizacji kotła przed dokonaniem oceny zapotrzebowania na ciepło w przyszłości. Wdrożenie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną zasilanych obiektów spowoduje pojawienie się nadwyżki mocy kotła. Eksploatacja poniżej mocy nominalnej spowoduje spadek sprawności kotła, a nadmierne zainwestowane w kocioł środki nie zwrócą się.
  • błąd drugi – uniemożliwi określenie oszczędności zgłaszanych w przetargu na BC, jeśli konieczne jest dla ich wyznaczenia określenie stanu odniesienia.

KE SYNERGIA doradza w sprawie wyboru scenariusza realizacji procedury uzyskiwania Białych Certyfikatów