zajmuje się poprawą efektywności energetycznej. Zapraszamy do współpracy!

Konsorcjum Eksperckie SYNERGIA oferuje przeprowadzenie audytu energetycznego - zarówno poprzedzającego przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej jak i potwierdzającego realizację przedsięwzięcia i uzyskania deklarowanych oszczędności.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej wprowadziła szansę na uzyskanie premii za wdrożenie przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną w obrębie instalacji nieobjętej systemem ETS (system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych). Premia ma formę świadectwa efektywności energetycznej potocznie nazywanego białym certyfikatem. Świadectwo wydawane przez URE jest przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii.

Warunkiem koniecznym uzyskania certyfikatu jest zrealizowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, lub zobowiązanie do jego zrealizowania, oraz przeprowadzenie audytu energetycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki.

Zgodnie z ustawą możliwe są dwa schematy postępowania:

  • audyt energetyczny – realizacja przedsięwzięcia – audyt potwierdzający uzyskanie efektów (2 audyty)
  • realizacja przedsięwzięcia – audyt potwierdzający uzyskanie efektów


Niektórych może kusić oszczędność na audycie poprzedzającym przedsięwzięcie – o tym czy warto można przeczytać w zakładce doradztwo energetyczne.
Trwają prace nad nowelizacją ustawy. Proponowane zmiany w systemie białych certyfikatów dotyczą m.in. rezygnacji z przetargów oraz braku możliwości zgłaszania przedsięwzięć proefektywnościowych już zrealizowanych.


Krajowe doświadczenia z dwóch zakończonych przez URE przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej pokazują jak wielki jest niewykorzystany potencjał tego rynku. W obu przetargach rozdzielono mniej niż 5% dostępnej puli białych certyfikatów i w obu przetargach odrzucono wiele ofert (50% w pierwszym i 35% w drugim) wyłącznie z powodów formalnych - wadliwie wypełnionej lub niekompletnej dokumentacji przetargowej!

Przy tak rzadko organizowanych przetargach (tylko raz w roku) nie warto ryzykować wykluczenia z przetargu z tak banalnych powodów. Przygotowanie dokumentacji przetargowej lub weryfikację samodzielnie przygotowanej deklaracji przetargowej można za relatywnie niewielkie kwoty powierzyć specjalistom, którzy zawodowo zajmują się efektywnością energetyczną i znają obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie. Do takich należą audytorzy KE SYNERGIA. Do końca roku 2015 pozyskaliśmy dla naszych Klientów ponad 7 tys. toe białych certyfikatów!

KE SYNERGIA oferuje przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej na potrzeby uzyskania świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów). Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą w tym zakresie to skontaktuj się z nami i przedstaw nam swoje potrzeby.
Jeśli już posiadacie Państwo audyt możemy zaproponować usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej lub weryfikacji poprawności wypełnienia oferty i karty audytu.
Zapraszamy do współpracy!