zajmuje się poprawą efektywności energetycznej. Zapraszamy do współpracy!

Czym jest audyt Walk Through?

Audyt uproszczony, czasem nazywany przeglądem energetycznym, to ogólna, szacunkowa ocena gospodarki energetycznej wykonywana głównie w oparciu o wizję lokalną obiektu (oględziny) i dokumenty rozliczeniowe za poszczególne nośniki energii. Audyty uproszczone (typu „walk through”) nie biorą pod uwagę nakładów inwestycyjnych, lecz wyliczają potencjalne oszczędności energii możliwe do osiągnięcia po zastosowaniu zaleceń poaudytowych.

Cechą audytu uproszczonego jest krótki czas realizacji. Główne jego etapy to najczęściej 1-3 dniowa wizyta w zakładzie i około dwutygodniowy okres opracowania raportu. Audyt wstępny, nie wnikając głęboko w szczegóły i w kwestie technologiczne, pozwala określić potencjał możliwych oszczędności oraz efekty możliwe do uzyskania bez ponoszenia znaczących nakładów finansowych (np. w oparciu o środki na bieżące konserwacje i obsługę). Do jego przeprowadzenia nie potrzeba angażować dużego zespołu ekspertów - zazwyczaj wykonuje go jedna lub dwie osoby.

W przeciętnym polskim przedsiębiorstwie już ten typ audytu może zaowocować nawet kilkunastoprocentowymi oszczędnościami.


Audyt uproszczony pozwala zidentyfikować obszary, które rokują najwiekszy potencjał poprawy efektywności energetycznej w zakładzie oraz wyeliminować najważniejsze błędy w organizacji pracy lub eksploatacji maszyn i urządzeń.


Czy warto przeprowadzać audyt uproszczony?

Audyt uproszczony udziela odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:

  • Jaki jest stan gospodarki energetycznej - czy jest ona racjonalna, jak daleka jest od stanu optymalnego, czy gwarantującego najniższe koszty energii?
  • Co można lub należy zrobić aby zmniejszyć koszty energii?

Dodatkowo może określać jakie urządzenia, obiekty, procesy należy poddać audytowi szczegółowemu.

Audyt uproszczony jest relatywnie tani i szybki. W zamian otrzymuje się potwierdzenie, że energia jest wykorzystywana racjonalnie lub też, jakie są możliwości zmniejszenia jej zużycia i kosztów temu towarzyszących.
Zaniechanie realizacji audytu uproszczonego oznacza, że co roku nieodwracalnie traci się część kwoty wydawanej na nośniki energii. Przeprowadzenie audytu można odwlekać w czasie o rok, dwa, trzy lub więcej - jednak utracone oszczędności będą nie do odzyskania.


Regularne przeprowadzanie audytu typu "walk through", np. co 3 lata, stanowi minimum zaangażowania przedsiębiorstwa w obszarze efektywności energetycznej.


Audyt uproszczony może być etapem wstępnym dla audytu szczegółowego. Wtedy nazywa się go preaudytem. Aby zapoznać się z procedurą wykonywania audytu szczegółowego zajrzyj tutaj.

KE SYNERGIA oferuje przeprowadzenie audytów uproszczonych prxzedsiębiorstw. Jeżeli jesteś zainteresowany nasza ofertą w tym zakresie to skontaktuj się z nami. Prześlemy Ci wstępna ankietę do wypełnienia, a na jej podstawie wybierzemy audytora i przedstawimy ofertę handlową.
Zapraszamy do wpółpracy!