zajmuje się poprawą efektywności energetycznej. Zapraszamy do współpracy!

Audyty efektywności energetycznej

Przeprowadzanie audytów energetycznych jest najważniejszą częścią naszej oferty. Oferujemy zarówno audyty przegladowe walk-throug, pełne audyty bilansowe jak i szczegółowe analizy wybranych obiektów. Zajmujemy się konsumpcją energii przez linie technologiczne i pozostałe odbiorniki a także przesyłem i dystrybucją energii i jej wytwarzaniem. Audytem obejmujemy także budynki. Najczęstsze zastosowania to eliminacja nieprawidłowości, przygotowanie dokumentacji do przetargu na Białe Certyfikaty a także przygotowanie inwestycji przeznaczonych do sfinansowania z programu EWE NFOŚiGW

Ekspertyzy i analizy techniczno-ekonomiczne

Oferujemy także opracowanie ekspertyz, studiów przedprojektowych, studiów wykonalności lub celowości, koncepcji, biznesplany itp. analiz o charakterze techniczno-ekonomicznym dotyczacych obszaru energetyki. Adresatami tej części oferty są przede wszystkim przedsiębiorstwa posiadające lub planujące inwestycje we własne źródła wytwórcze oraz jednostki samorządowe i instytucje publiczne.

Szkolenia i warsztaty

Między innymi szkolenia dla pracowników działów utrzymania ruchu w zakresie efektywności energetycznej (oszczędzania energii, minimalizacji kosztów środowiskowych), warsztaty i szkolenia dotyczące przeprowadzania „auto-audytów” energetycznych dla kierownictwa pionów energetycznych, warsztaty zarządzania energetyką komunalną dla pracowników jednostek samorządowych, urzędów oraz inne w zakresie gospodarki energetycznej i ochrony środowiska.

wstępny audyt uproszczony

Wstępny audyt przeglądowy pozwala zidentyfikować te obszary, które rokują najwiekszy potencjał poprawy efektywności energetycznej w zakładzie oraz wyeliminować najważniejsze błędy w organizacji pracy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń. Audyt tego typu przeprowadza sie zazwyczaj w 2-3 tygodnie i nie wymaga dużego budżetu.

czytaj dalej...
komleksowy audyt bilansowy

Pełny audyt gospodarki energetycznej średniej wielkości zakładu produkcyjnego wymaga czasu conajmniej 10 tygodni. Wykonywany jest przez zespoł liczący od kilku do kilkunastu audytorów. Jego efektem jest gruntowna analiza gospodarki energetycznej i wskazanie konkretnych rekomendacjipoprawy efektywnosci energetycznej, wraz z podaniem ich skutków ekonomicznych.

czytaj dalej...
Świadectwa Efektywności Energetycznej

Aby złozyć ofertę w przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej trzeba uprzednio przeprowadzić audyt energetyczny, w którym owe przedsiewziecia są opisany i skwantyfikowane. Przed otrzymaniem Białych Certyfikatów, po zrealizowaniu przedsięwzięcia słuzacego poprawie efektywności energetycznej należy przeprowadzić audyt potwierdzający uzyskanie zadeklarowanej oszczędności energii.

czytaj dalej...
doradztwo energetyczne

Zagadnienia związane z energią są skomplikowane. Czasem klienci potrzebują porady na etapie planowania swojego biznesu dotyczącej najkorzystniejszych źródeł zasilania w nośniki energii. Innym razem potrzebna jest prosta optymalizacja kosztów zakupu lub zaprojektowanie nowego źródła wytwórczego. Często problemy stwarza interpretacja przepisów dotycząca możliwości (lub jej braku) ubiegania się o białe certyfikaty. Można także zamówić szkolenia dla pracowników w zakresie bezpiecznego i efektywnego wykorzystywania powierzonego im majątku pracodawcy...

czytaj dalej...