zajmuje się poprawą efektywności energetycznej. Zapraszamy do współpracy!

SYNERGIĘ współtworzą

SYNERGIA :: dr inż. Krzysztof Wilk SYNERGIA :: dr inż. Robert Piątek
SYNERGIA :: dr hab. inż. Marcin Szega SYNERGIA :: dr inż. Andrzej Ksiądz
SYNERGIA :: dr inż. Andrzej Wilk SYNERGIA :: dr inż. Andrzej Kandyba
SYNERGIA :: dr inż. Tomasz Odlanicki Poczobut SYNERGIA :: PS Operator
i wielu innych współpracowników
dr inż. Krzysztof Wilk

dr inż. Krzysztof Wilk

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej (1984, specjalność: cieplne systemy energetyczne). W 1995 obronił rozprawę doktorską pt. "Analiza wrażliwości kosztów ziębienia na zmiany parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych ziębiarki". Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Ślaskiej w Gliwicach. Ekspert Krajowego Forum Chłodnictwa, Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, ekspert w zakresie ESCO i protokołów IPMVP i IEEFP oraz członek Komisji Energetyki PAN (o/Katowice). Wykładowca studium podyplomowego "Audyt Energetyczny w Budownictwie" oraz "Sporządzanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków". Autor i współautor wielu opracowań dla przemysłu dotyczących doskonalenia gospodarki cieplnej, wykorzystania energii odpadowej i optymalizacji procesów cieplnych.

dr inż. Robert Piątek

dr inż. Robert Piątek

Absolwent Wydziału Inzynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (1997, specjalność: inzynieria środowiska w energetyce i motoryzacji). W 2003 obronił rozprawę doktorską pt. "Analiza termodynamiczna ożebrowanego wymiennika ciepła z nierównomiernym dopływem czynników". Były pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Ślaskiej w Gliwicach. Posiada doświadczenie biznesowe zarządzania spółkami (NILU Polska Sp. z o.o. - dyrektor-prokurent w latach 2006-2008; ENEKOINWEST S.A. - wiceprezes zarządu 2009-2010) oraz projektami finansowanymi z funduszy europejskich. Ekspert ds biogazowni rolniczych KZPBC. Autor i współautor wielu opracowań dotyczących energetyki rozproszonej, kogeneracji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.