zajmuje się poprawą efektywności energetycznej. Zapraszamy do współpracy!

Referencje. Doświadczenia. Wykaz kontraktów

Najwyższa jakość usług doradczych, która jest elementem misji Konsorcjum możliwa jest do uzyskania tylko dzięki połączonym wysiłkom ekspertów z różnych dyscyplin związanych z wytwarzaniem i korzystaniem z energii – specjalistów z zakresu techniki cieplnej, elektroenergetyki, różnego rodzaju technologii przemysłowych. Uciekamy od modelu, kreowanego np. przez ustawę o efektywności energetycznej, eksperta „będącego alfą i omegą” w zakresie wytwarzania i racjonalnego zużycia energii.

Na doświadczenia i referencje KE Synergia składają się referencje poszczególnych członków konsorcjum – zdobywane w ramach różnych umów (o pracę jak i cywilno-prawnych) - oraz projekty zrealizowane wspólnie w ramach kontraktów ES&M, Co-OPERATIO lub KE Synergia. Ze względów formalno-prawnych przedstawiono poniżej szczegółowe referencje członków - założycieli konsorcjum. Bardziej szczegółowe informacje i Listy Referencyjne znajdują się na stronach internetowych naszych firm - m.in. tutaj, tutaj i tutaj.

Wybrane doświadczenia wnoszone przez pozostałych członków, z uwagi na możliwe prawa osób trzecich do opracowań, ujęto w sposób ogólny – w notach biograficznych członków konsorcjum.

Lista wybranych realizacji

W latach 2012-2014 nasz zespół zrealizował następujące audyty energetyczne współfinansowane z Programu Efektywne Wykorzystanie Energii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Program jest kierowany do przedsiębiorstw zużywających więcej niz 20 GWh energii rocznie oferując dofinansowanie 70% wartości audytu energetycznego w ramach pomocy de minimis. Dodatkowo w ramach części 2 EWE można otrzymać niskooprocentowany kredyt na wdrożenie przedsięwzięć spełniajacych określone warunki (efekt ekologiczny, energetyczny i ekonomiczny).

 • Audyt energetyczny kotła OR16 wraz z oceną możliwości energetycznego wykorzystania odpadów produkcyjnych w WEPA Professional S.A. Piechowice. Kwiecień-lipiec 2013.
 • Kompleksowy audyt energetyczny zakładu Interspeed Trade Sp. z o.o. Listopad 2012- lipiec 2013.
  Audyt energetyczny procesów technologicznych
  Audyt elektroenergetyczny budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych (przesyłowych)
  Audyt energetyczny źródła energii cieplnej
  Audyt energetyczny wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków
 • Audyty energetyczne w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Maj- październik 2012
  Audyt energetyczny procesów technologicznych Huty Cynku “Miasteczko Śląskie” S.A., w tym pieca szybowego, rektyfikacji cynku, rafinerii ołowiu oraz spiekalni, z uwzględnieniem wykorzystania energii elektrycznej w wymienionych procesach technologicznych;
  Audyt elektroenergetyczny budynków socjalnych i wewnętrznych sieci przemysłowych w Hucie Cynku “Miasteczko Śląskie” S.A., w tym sieci sprężonego powietrza;
  Audyt energetyczny źródeł ciepła w Hucie Cynku “Miasteczko Śląskie” S.A., w tym kotła odzysknicowego, z uwzględnieniem wykorzystania gazu podprocesowego
 • Audyt procesów technologicznych w FTT Wolbrom S.A. Energy - Systems & Management dr inż. Krzysztof Wlk. Marzec - czerwiec 2012r.

 

Prace dr inż Krzysztofa Wilka dla przemysłu realizowane w ramach umów własnych o dzieło, zleceń w ITC Politechniki Śląskiej, umowy z FEWE

 • Audyt energetyczny zakładów tłuszczowych UNIFET Gliwice (zrealizowany w grudniu 2011 dla PolSEFF w ramach umowy z FEWE).
 • Audyt energetyczny VTM-holding Pszczyna. (Through walking audit realizowany w czerwcu 2011 dla PolSEFF w ramach umowy z FEWE)
 • Ocena opłacalności stosowania pomp ciepła z wymiennikiem powietrznym w warunkach Polski. Zlec. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
 • Modernizacja gospodarki cieplnej w GCR „Repty”. Analiza ekonomiczna inwestycji, zlec. WFOŚiGW w Katowicach. (Analiza techniczno-ekonomiczna zainstalowania układu CHP – kogeneracji)
 • Koncepcja źródła ciepła dla potrzeb FTT Stomil. Analiza techniczno-ekonomiczna.
 • Audyting energetyczny procesów technologicznych w ZPB FROTEX w Prudniku. Analiza możliwości wykorzystania ciepła odpadowego.
 • Koncepcja modernizacji systemu ogrzewania hal w Zakładach PZL Mielec.
 • Audyting energetyczny w Fabryce Łączników RADOM. Praca realizowana w ramach „Master Plan Study for Energy Conservation in the Republic of Poland” w kooperacji z The Energy Conservation Center, Japan. Umowa między rządami Japonii i Polski.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania instalacji z silnikiem gazowym do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła dla potrzeb Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach.
 • Analiza techniczno – ekonomiczna wykorzystania ciepła odpadowego z procesu klinkieryzacji oraz ze sprężania powietrza w Cementowni Strzelce Opolskie do celów grzewczych.
 • Audyting wstępny gospodarki energetycznej w Fabryce Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.
 • Opracowanie koncepcji lokalnych źródeł ciepła dla Zakładów Cementowo-Wapienniczych „GÓRAŻDŻE” S.A. Japońsko-polski program audytów energetycznych w wybranych zakładach Polski /umowa międzyrządowa/.
 • Opracowanie audytu wstępnego gospodarki cieplnej w zakresie c.o. i c.w.u. w porcie wojennym Gdynia-Oksywie.
 • Ocena stanu technicznego oraz możliwości usprawniania instalacji schładzającej oraz chłodni suchych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych w Katowicach.
 • Audyting energetyczny Fabryki Papieru Szczecin – Skolwin SA. (Audyt kotłowni z 3 kotłami EKM-50)
 • Analiza sprawności kotła OP-110 opalanego węglem kamiennym o zmienionych właściwościach. Praca badawcza dla Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA-MĄTWY S.A. (Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji EC składającej się z kotłów OP-130)
 • Audyting wstępny gospodarki cieplnej Huty Łabędy.

 

Więcej szczegółów na stronie ESM-KW

 

Prace autorstwa lub współautorstwa dr inż. Roberta Piątka dotyczące energetyki rozproszonej i efektywności energetycznej, realizowane w ramach działalności gospodarczej Co-OPERATIO (od 2011), a także w ramach umów własnych o dzieło, zleceń w ITC Politechniki Śląskiej, działalności w NILU Polska, ENEKOINWEST S.A. i PGEE Sp. z o.o.

 • Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięć tego samego rodzaju polegających na modernizacji wentylatorów młynowych bloków nr 1 i 5 w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie; styczeń 2016.
 • Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia pt. "Modernizacja transformatora blokowego bloku nr 12 w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych"; styczeń 2016
 • Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia zwiększającego oszczędność energii przez urządzenia potrzeb własnych, polegającego na modernizacji wentylatorów młynowych bloku nr 2 w TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie; (pozyskano białe certyfikaty), styczeń 2015.
 • Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięć tego samego rodzaju polegających na modernizacji wentylatorów młynowych bloków nr 3, 4 i 6 w TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie (pozyskano białe certyfikaty), styczeń 2015
 • Audyt energetyczny Spółki Huta Stali Jakościowych S.A., październik 2014
 • Budowa biogazowni rolniczej w powiecie oławskim. Studium celowości inwestycji, R. Piątek, Z. Wiertelorz, J. Walski, marzec 2013.
 • Studium celowości. Biogazownia komunalna w Trzebczu, R. Piątek, PGEE Sp. z o.o. na zlecenie ZGZM, Niewiesze 2012.
 • Biogazownia Domisław z kogeneracją i wytwornicą pary. Biznesplan, R. Piątek, Zlecenie Energaz Sp. z o.o., 2012
 • Budowa biogazowni rolniczej w Sadach Dolnych. Studium celowości inwestycji, R. Piątek, PGEE Sp. z o.o., Niewiesze 2011.
 • Budowa biogazowni rolniczej w gminie Polkowice. Studium celowości inwestycji, R. Piątek, Z. Wiertelorz, PGEE Sp. z o.o. na zlecenie KGHM TFI, Niewiesze 2011.
 • Budowa biogazowni rolniczej w gminie Grębocice. Studium celowości inwestycji, R. Piątek, Z. Wiertelorz, PGEE Sp. z o.o. na zlecenie KGHM TFI, Niewiesze 2011
 • Budowa biogazowni rolniczej na terenie Huty Miedzi Legnica. Studium celowości inwestycji, R. Piątek, Z. Wiertelorz, PGEE Sp. z o.o. na zlecenie KGHM TFI, Niewiesze 2011.
 • Budowa biogazowni rolniczej w Żukowicach. Studium celowości inwestycji, R. Piątek, Z. Wiertelorz, PGEE Sp. z o.o. na zlecenie KGHM TFI, Niewiesze 2011.
 • Założenia do koncepcji projektu biogazowego DUBJEG-0311, R. Piątek, Rybnik 2011.
 • Wybrane uwarunkowania techniczno-ekonomiczne projektów biogazowych w Polsce, Piątek R., Łada J., ENEKOINWEST S.A. na zlecenie Zespołu Elektrowni Wodnych Rożnów Sp. z o.o., 2009.
 • Racjonalizacja gospodarki energetycznej w firmie AS-GOLD. Część I: Dobór optymalnej taryfy w oparciu o bieżące zużycie energii elektrycznej, R. Piątek, ENEKOINWEST S.A. na zlecenie ABB Sp. z o.o., 2009.
 • Wstępna koncepcja instalacji biogazowej. Gorzelnia w Bartkowie Starym, R. Piątek, ENEKOINWEST S.A., Warszawa 2008.
 • Piątek R., Ksiądz A.: Koncepcja zagospodarowania potencjału Cukrowni Wożuczyn – raport końcowy, 2008.
 • Budowa biogazowni energetycznej w Brzydowie. Studium wykonalności; R. Piątek, K. Kuc, L. Sebesta, NILU Polska na zlecenie Gospodarstwa Rolnego Wenecja II s.c., Katowice 2008.
 • Budowa biogazowni energetycznej w Brzydowie. Ocena oddziaływania na środowisko; K. Kuc, L. Sebesta, R. Piątek, J.M. Pacyna, NILU Polska na zlecenie Gospodarstwa Rolnego Wenecja II s.c., Katowice 2008.
 • Studium Wykonalności: Budowa biogazowni energetycznej w Dzietrzychowie; R. Piątek, K. Kuc, J.M. Pacyna, P.E. Rasmussen, NILU Polska na zlecenie ASE Polska Sp. z o.o., Katowice 2007.
 • Studium możliwości aplikacji biogazowni wykorzystującej surowce z produkcji roślinnej w gospodarstwie 2000 ha firmy AGRO WARMIA Sp. z o.o.; R. Piątek, NILU Polska na zlecenie AGRO WARMIA Sp. z o.o., Katowice 2006.
 • Zdefiniowanie potrzeb i możliwości Farmutil HS w zakresie zagospodarowania odpadów rolniczych i rzeźnych, poprzez produkcję biogazu; R. Piątek, NILU Polska na zlecenie FARMUTIL HS, Katowice 2005.
 • Kubica R., Piątek R., Górecki R., Horak J., Górecki A.: Studium możliwości wykorzystania biogazu do produkcji energii użytecznej, opracowanie na zlecenie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Zabrze 2006.
 • Analiza techniczno – ekonomiczna wykorzystania ciepła odpadowego z procesu klinkieryzacji oraz ze sprężania powietrza w Cementowni Strzelce Opolskie do celów grzewczych.

 

Więcej szczegółów na stronie Co-OPERATIO