Blog o efektywności energetycznej

Idą święta...

Tags: życzenia aktualności | Robert Piątek | December 23rd, 2014 at 14:15

Kolejny rok przechodzi do historii... Mamy nadzieję, że był to dla Państwa rok udany. Te ostatnie dni mogą być czasem pełnym pośpiechu, zamykania ważnych niedokończonych spraw albo czasem refleksji, zadumy, odpoczynku...


Trzeci przetarg URE na Białe Certyfikaty

Tags: Białe Certyfikaty przetarg URE aktualności efektywność energetyczna | Robert Piątek | December 21st, 2014 at 19:05

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasił kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane popularnie „białymi certyfikatami”. Zaoferowana pula ma wartość przekraczajacą 2 mld zł. Deadline dostarczania ofert upływa 19 stycznia 2015... Ogłoszenie Prezesa URE Nr 1/2014 z 19.12.2014 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej...


Przetarg URE - szansa na biznes...

Tags: Białe Certyfikaty przetargi podmiot upoważniony biznes efektywność energetyczna | Robert Piątek | December 6th, 2014 at 9:05

Chciałbym zwrócić uwagę na powoli wygasającą, ale wciąż możliwą do wykorzystania, szansę biznesową związaną z efektywnością energetyczną. Może z niej legalnie skorzystać prawie każdy i wcale nie musi mieć do tego fachowej wiedzy z obszaru efektywności energetycznej, a jedynie orientować się w zapisach ustawy o efektywności energetycznej i aktów wykonawczych do tej ustawy. Potrzeba oczywiście jeszcze trochę szczęścia (zawsze w biznesie jest ono potrzebne) i dobrych relacji z przedsiębiorcami, którzy wdrożyli przedsięwzięcia pro-oszczędnościowe kwalifikujące się do otrzymania świadectw efektywności energetycznej...


Warsztaty praktyczne - jak bezbłędnie wypełnić dokumentację przetargową na białe certyfikaty. Zaproszenie

Tags: Białe Certyfikaty deklaracja przetargowa karta audytu szkolenia | Krzysztof Wilk | November 19th, 2014 at 15:22

Czy wiedzą Państwo, że w dotychczasowych przetargach URE aż 40% ofert zostało odrzuconych z powodu wadliwie wypełnionej lub niekompletnej oferty przetargowej? Przed nami prawdopodobnie ostatni przetarg na Białe Certyfikaty, dlatego pragniemy Państwu pomóc zminimalizować ryzyko odrzucenia Waszej oferty. W tym celu zaplanowaliśmy warsztaty składające się z czterech części: teoretycznej, praktycznej, weryfikacji Państwa dokumentów i indywidualnych konsultacji. Jest to unikalna oferta na rynku, która ma zapewnić oferentom poczucie bezpieczeństwa, że składana przez nich dokumentacja jest starannie przygotowana i wolna od wad natury formalnej. Naszym celem jest rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości, abyście mogli odnieść sukces w przetargu i pozyskać należne Wam Białe Certyfikaty...


Statystyczna refleksja nad skutecznością przetargów URE

Tags: Białe Certyfikaty przetargi opinie aktualności | Robert Piątek | November 17th, 2014 at 8:55

W 2011 roku uchwalono Ustawę o efektywności energetycznej, która wprowadziła system motywowania do podejmowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oparty na pozyskaniu, obrocie oraz zobowiązaniu do umorzenia praw majątkowych nazwanych Białymi Certyfikatami. Na mocy przepisów ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych URE zostało zobligowane do organizacji przetargów, w ramach których świadectwa efektywności energetycznej będą przyznawane podmiotom (głównie odbiorcom końcowym), które w wyniku wdrożonych przedsięwzięć uzyskały trwałe oszczędności energii. Przetarg miał się odbywać co najmniej raz w roku, lub częściej - w przypadku nie rozdania w całości puli BC zaoferowanych w danym przetargu...


Rozstrzygnięcie II przetargu na Białe Certyfikaty

Tags: Białe Certyfikaty przetarg częste błędy aktualności | Robert Piątek | November 11th, 2014 at 10:44

Doczekaliśmy się wreszcie rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez Prezesa URE w ostatnim tygodniu ubiegłego roku. Komisja przetargowa po 8 miesiącach intensywnej pracy 29 października br. podpisała protokół i zakończyła prace. Wyniki - oficjalne dokumenty - są opublikowane na stronie BIP Urzędu Regulacji Energetyki.

W przetargu wzięło udział 487 ofert, z których 3 zostały wycofane na wniosek podmiotów przystępujących do przetargu. Zwycięsko próbę przetargową przeszły 302 oferty, których szczegółowa wykaz jest tutaj. Ale wcale nie oznacza to, że pozostałe 182 oferty nie zmieściły się w dostępnej puli przetargu lub przestrzeliły deklarowaną wartość sprzedaży efektu energetycznego ω - takich ofert było bowiem tylko 13. 169 ofert (35%) przepadło w przetargu z powodu błędnie wypełnionej lub wadliwej lub niekompletnej dokumentacji przetargowej ...


Efektywność energetyczna w przemyśle w ramach OFE

Tags: Festiwal Ekoenergetyki warsztaty dobrych praktyk efektywność energetyczna w przemyśle aktualności | Robert Piątek | October 17th, 2014 at 12:16

Konsorcjum Eksperckie SYNERGIA było partnerem merytorycznym Fundacji Zielony Feniks i współorganizatorem bloku programowego poświęconego efektywności energetycznej w przemyśle, który miał miejsce w pierwszym dniu Opolskiego Festiwalu Ekoenergetyki, tj. 8 października 2014. Blok ten składał się z trzech elementów: seminarium na temat aktualnej i planowanej sytuacji prawnej, warsztatów dobrych praktyk, w ramach których audytorzy prezentowali doświadczenia z przeprowadzonych audytów efektywności energetycznej oraz dyskusji panelowej, w czasie której próbowaliśmy spojrzeć na rynek efektywności energetycznej z różnych punktów widzenia...W wakcje ostatni w 2014 roku konkurs NFOŚiGW na dofinansowanie audytów energetycznych

Tags: dotacja audyt energetyczny NFOŚiGW | Robert Piątek | Jun 24th, 2014 at 9:24 am

O programie priorytetowym NFOŚiGW "Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki", który jest kontynuacją realizowanego w latach 2012-2013 programu "Efektywne Wykorzystanie Energii" pisaliśmy juz nie raz. Uważamy, że jest to naprawdę dobra propozycja dla przedsiebiorstw energochłonnych i że dotacja jest stosunkowo łatwo osiagalna przy niewielkim zaangażowaniu czasu i środków własnych zwiazanych z przygotowaniem wniosku.
Ze względu na sezon urlopowy warto Programem NFOŚiGW zainteresować się już teraz. Fundusz bowiem zaplanował ostatni w tym roku nabór wniosków w terminie od 21.08.2014r. do 22.09.2014r....


Dobre jest wrogiem lepszego...

Tags: efektywność energetyczna systemy zarządzania energią audyt energetyczny | Robert Piątek | Jun 13th, 2014 at 12:25 am

Przedsiębiorstwa produkcyjne zazwyczaj zużywają duże ilości energii. Koszt energii jest istotną pozycją w bilansie kosztów wytworzenia produktu a ceny energii wciąż wykazują tendencje rosnące. Poprawa efektywnosci energetycznej wdrażana w sposób przemyślany i systematyczny jest dobrą odpowiedzia na stojace przed przemysłem wyzwania i moze być istotnym elementem przewagi konkurencyjnej...
Krótka refleksja o oszczędzaniu...

Tags: efektywność energetyczna audyt energetyczny oszczędność Dyrektywa 2012/27/WE dotacja z NFOŚiGW | Robert Piątek | Mar 5th, 2014 at 9:41 am

Zastanawiam się czy słowo "oszczędzanie" ma raczej pozytywne czy negatywne konotocje w naszych głowach? Z jednej strony wszyscy chielbyśmy byc na tyle bogaci, aby nie musiec oszczędzać i taka prokonsumpcyjna postawa to raj dla handlowców. Z drugiej strony należy wspomnieć znany wszystkim slogan: "oszczedzają bogaci, i nam się opłaci". Większosć z nas jest zmuszona do oszczędzania na wiekszą lub mniejszą skalę. Dotyczy to zarówno finansów osobistych (przypominam, że blogiem roku 2013 został jak oszczędzać pieniądze? Michała Szafrańskiego) jak i prowadzenia biznesu, gdzie kontrola kosztów jest sprawą podstawową. I słusznie, bo przecież chodzi o to aby zasoby będące w naszych rękach nie były bezmyślnie marnowane ale wykorzystane dla naszego dobra...


Już w marcu konkurs na 70% dofinansowanie do audytów energetycznych

Tags: dotacja audyt energetyczny NFOŚiGW | Robert Piątek | Feb 13rd, 2014 at 11:36 am

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikowano ogłoszenia o naborze wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w ramach programu priorytetowego "Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki". Jest to kontynuacja realizowanego w latach 2012-2013 programu "Efektywne Wykorzystanie Energii"....
Drugi przetarg na białe certyfikaty

Tags: efektywność energetyczna białe certyfikaty audyty energetyczne przetargi | Robert Piątek | Jan 2nd, 2014 at 9:30 am

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane popularnie „białymi certyfikatami”.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE w dn. 27 grudnia 2013 r.
Oferty przetargowe w dwóch egzemplarzach należy składać w terminie do dnia 27 stycznia 2014 r. w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa).


Uruchamiamy stronę internetową konsorcjum SYNERGIA

Tags: SYNERGIA marketing | Admin | Dec 31st, 2013 at 2:20 pm

Z początkiem nowego roku udostępniamy informacje o naszym konsorcjum eksperckim za pośrednictwem niniejszej, całkiem nowej, strony internetowej. Zapraszamy do lektury

Wszystkim Czytelnikom oraz obecnym i przyszłym Klientom u progu Nowego Roku życzymy powodzenia w realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń, aby bilans zamknięcia po 365 dniach przekroczył Wasze oczekiwania. I niech nie zabraknie Wam pozytywnej energii w żadnym dniu nadchodzącego 2014 roku...