III konkurs 1.2 NFOŚiGW - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

  • 2018-01-02
  • dr inż. Robert Piątek
  • Posted in: aktualności   finansowanie  
  • Tagi: fundusze   przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej   efektywność energetyczna  


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił III Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Budżet konkursu to 100 mln zł. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 31 stycznia do 30 marca 2018r.

Program jest adresowany do dużych przedsiębiorstw oraz do podmiotów będących dostawcami usług energetycznych. Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych (m.in. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła; zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa).

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie NFOŚiGW III Konkurs 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach


Skomentuj